Polgárjog

A polgári jogviszony olyan emberek közt létrejövő jogi kapcsolat, amely alapvetően vagyoni, illetve személyi természetű. Alanyai egyenjogúak és mellérendeltek.

A polgári jog területének számtalan kihívásával, bonyolult és egyszerű esetével találkozunk a mindennapi munkánk során, sajnos olyan rendkívüli helyzetekkel, ügyekkel is, melyek a felek megegyezése nélkül a bírói út igénybevételével sem orvosolható.

A polgári jogviszony olyan emberek közt létrejövő jogi kapcsolat, amely alapvetően vagyoni, illetve személyi természetű. Alanyai egyenjogúak és mellérendeltek. Az alanyok saját önrendelkezéssel és mozgásszabadsággal rendelkeznek, de ezen belül kötelezettségek és jogosultságok terhelik őket.

Mint minden másban, itt is rendkívül fontos a felkészültség, a szakmai tudás, hogy mielőtt bármilyen szerződést aláírunk tájékozódjunk. Hangsúlyozni szeretném, hogy szerződéskötés előtt keressünk fel szakembert, ne utána, vagy ha mégis olyat írtunk alá, ami nem a valós szerződéskötési akartunkat tükrözi ne évekkel később forduljunk ügyvédhez!

A szerződés a szolgáltatások szempontjából lehet:

– visszterhes vagy

– ingyenes.

Visszterhes a szerződés, ha az egyik szolgáltatással szemben olyan ellenszolgáltatás áll, amely értékét tekintve egyensúlyban van a szolgáltatással, vagyis mindkét fél tartozik egymásnak. A legtöbb szerződés visszterhes, ilyen az adásvételi, vállalkozási vagy a bérleti szerződés is. Ingyenes szerződés, például az ajándékozási szerződés.

Sok ügyfél jön azzal a problémával hozzánk, hogy nem is azt akarta, mint amit a megkötött szerződés szövege tartalmaz, vagy szóban más volt a megállapodás, mint ami a szerződés szövegeként végül aláírt.
Sajnos a már megkötött okiratok érvénytelenségének megállapítása iránti per nem egyszerű eljárás a polgári törvénykönyv szabályozza, hogy mely esetekben lehet ilyen tárgyú keresettel élni.
Ugyancsak gyakori probléma, ha ez egyik fél nem tartja magát a szerződésben vállalt kötelezettségéhez, melyet a jog a szerződésszegés eseteként aposztrofál. A szerződésszegés leggyakoribb esetei közé tartozik a hibás teljesítés, illetve a jogosulti, vagy kötelezetti késedelem.

Ügyfeleink ingatlan vásárlás, illetve vállalkozó szerződésből eredő hibás teljesítés következtében fordulnak a leggyakrabban hozzánk, mely során itt is az ellenérdekű féllel való megállapodásra törekszünk, azaz még a kereset beadását megelőzően folyatunk le egyeztetést, ha szükség van javasoljuk szakértő megbízását.

Vállalt ügyeink típusa az alábbi:

  • kellékszavatossági jogok érvényesítése iránti peres eljárás (kijavítás, árleszállítás, elállás a szerződéstől érdekmúlás esetén, ha a hiba nem javítható, vagy a kötelezett nem vállalja a hiba javítását.) Például gépjármű, vagy ingatlanvásárlás esetén a megvásárolt dolog a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas;
  • szerződések érvénytelenségének megállapítása iránt indított per (például: színlelt szerződés, cselekvőképtelen személlyel kötött adásvétel, a jogszabály rendelkezésébe ütköző szerződés, vagy amit a jogszabály megkerülésével kötöttek, tévedés, megtévesztés, feltűnően nagy értékaránytalanságra alapított per);
  • szerződésből eredő kötelmi igények érvényesítés, ilyen például, ha a szerződésből eredő fizetési kötelezettségének a kötelezett határidőben nem tesz eleget;
  • ingatlan kiürítése iránti per;
  • sérelemdíj megállapítása iránti per;
  • birtokper a jegyző határozatának megváltoztatása iránt, illetve közvetlenül a bíróság előtt indítandó birtokvédelmi per;
  • elbirtoklás jogcímén való tulajdonszerzés iránti per;
  • kártérítési per;
  • szerzői jogok megsértése