Bemutatkozás

Miért válasszon minket?

Dr. Faragó Ágnes ügyvédnő

Dr. Faragó Ágnes

szakmai életút

Pályámat az Államigazgatási Főiskola (1997) elvégzését követően a közigazgatásban kezdtem, ahol az önkormányzati igazgatás, hatósági igazgatás, adóigazgatás széles spektrumával ismerkedtem meg.

A hosszú évek megannyi tapasztalatot nyújtottak, a ranglétrát végigjárva kezdetben ügyintézőként, majd felsővezetőként dolgoztam, megismerve az emberek és munkatársak, később az irányításom alá tartozó iroda munkavállalóinak mindennapi problémáit.

Vezetőként irányítottam az országgyűlési, a helyi önkormányzati, európai uniós választást, valamint népszavazást, ülnökválasztást is bonyolítottunk, természetesen mindezekben kiváló szakmai felkészültségű kollégák voltak a segítségemre.

A húszas éveim elején nagy feladat volt az államigazgatásban, a hivatal munkatársaival együtt csapatban dolgozni, a jogszabályok – akkor sem egyszerű – elvárásainak megfelelni, a szakma szabályait betartani és betartatni.

 A munkában töltött évek megtanítottak arra, hogy mindig fejlődni, tanulni kell ahhoz, hogy azt a hivatást, amit választottunk a tőlünk telhető legjobb színvonalon végezzük el.

A közigazgatási szakvizsga letételét követően a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szereztem diplomát „cum Laude” minősítéssel, majd 2008-ban jogi szakvizsgát és angolból középfokú nyelvvizsgát tettem.

Az ügyvédi hivatást 2012-ben, először alkalmazott ügyvédként kezdtem, a kiváló szakmai tudással és több évtizedes gyakorlattal rendelkező dr. Szegesdi Judit ügyvédnő mellett, majd 2013-tól már önálló ügyvédként, de továbbra is az ügyvédnővel közös irodahelyiségben folytattam.

Kollegiális, napi szintű együttműködésünk, több mint 10 éve töretlen az ügyvédi pályámat elindító dr. Szegesdi Judit ügyvédnővel, akinek 2022. évben a Magyar Ügyvédi Kamara a „Kiváló Ügyvéd” díjat adományozta.

Ezúton is gratulálunk hozzá.

Dr. Szegesdi Judit,  Dr. Faragó Ágnes és Dr. Deutsch Eszter

Fő területem a közigazgatás jog, a helyi adóigazgatási joga, melyben kiemelkedő sikereket értem el mind a magánszemélyek, mind a gazdálkodó szervezetek adóigazgatási, majd ezt követően a közigazgatási bíróság előtt folyt eljárásában, melyhez természetesen a közigazgatásban eltöltött több mint 15 év nyújtott megfelelő szakmai felkészültséget.

Foglalkozom családjoggal, társasági joggal, munkajoggal, öröklési joggal, a kötelmi és dologi jog igen széles területeivel. Szerződéskötések, adásvételek, telekalakítások, felszámolási eljárás megindítása, gazdasági társaságok állandó megbízás melletti képviselete a mindennapi munkám része.

Ügyvédi munkám során a felek jogvitájának egyezséggel történtő rendezését igyekszem elősegíteni, különös tekintettel arra, hogy peres eljárások elhúzódása, a felek viszonyainak megromlása helyrehozhatatlan károkat okozhat. 

Az ügyvédi szakma, számomra nem egyszerűen a megélhetést jelenti, hanem a hivatásomat, melynek gyakorlása során a legfontosabb, hogy az ügyfeleim érezzék a törődést, a bizalmat. Számunkra nincs kis és nagy probléma, tőlünk minden hozzánk forduló ügyfél ugyanazt a gondoskodást a tőlünk telhető legmagasabb szakmai színvonalon kapja.

Ebben a szemléletben találtam további partnerre 2022-ben  Dr. Deutsch Eszter Zsófia kolléganő személyében, aki tudásával, szorgalmával, a munkával szembeni alázatával hozzájárul ahhoz, hogy tovább bővítsük ügyfélkörünket, a gazdasági, kártérítési, adó- és kötelmi jog területén, ideértve az ügyek nemzetközi kapcsolódásait is, mellyel még teljesebb szolgáltatást nyújthatunk.

Kollégák

Dr. Szegesdi Judit Magdolna

1978-ban tettem szakvizsgát, 11 év jogtanácsosi tevékenység után jegyzett be 1986-ban a Tolna Megyei Ügyvédi Kamara. Elsősorban a gazdasági jog és cégjog területével foglalkozom, de gyakori megbízásaim közé tartoznak a családjogi, házasság felbontásával, házassági, élettársi vagyonközösség megszüntetésével, szülői felügyelet gyakorlásával, tartásdíj megállapításával kapcsolatos ügyek is.

A Tolna Megyei Építőipari vállalat, később építési- kivitelezési főtevékenységet folytató részvénytársaság jogtanácsosaként komoly szakmai tapasztalatom van a vállalkozási szerződések hibás teljesítésének érvényesítésével összefüggő peren kívüli megállapodások létrehozatalában, illetve peres eljárás esetén a perképviselet ellátásában.

Gazdasági társaságok üzletrészének adásvétele, társaságok átalakulása kapcsán komplex jogi megbízások teljesítése, adásvételi, bérleti, tartási, ajándékozási, öröklési szerződések, valamint végrendelet készítése, annak nyilvántartásba vétele gyakori megbízásiam közé tartozik.

A társasházak alapításával, társasházi alapító okiratok módosításával kapcsolatban, több mint 35 éves ügyvédi praxisomban számtalan 60-80 lakásos társasház alapítását, az ezzel kapcsolatos valamennyi járulékos jogi szolgáltatást, előszerződések megkötését, adásvételek lebonyolítását végeztem.

Gyakran vállalok pro bono tevékenységet alapítványoknak, egyesületeknek.

2006-tól – 2022-ig a Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülésének, illetve küldöttgyűlésének tajga, több, mint 15 éve a MÜK Fegyelmi Bizottságának tagja vagyok.

 

Dr. Deutsch Eszter Zsófia

2016-ban érettségiztem a szekszárdi Garay János Gimnáziumban, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen folytattam a tanulmányaim nemzetközi gazdálkodás szakon. Második félévemet kezdtem meg az egyetemen, amikor megfogalmazódott bennem, hogy nem ez az a szakma, amit igazán szenvedélyesen, hivatásomként tudnék űzni. Ezt követően 2017-ben felvételt nyertem az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Jogi Karára és elindultam a gyermekkori álmom, a jogi karrier útján. A Corvinus Egyetem 2019-ben, a jogi karon 2022-ben szereztem diplomát, utóbbit summa cum laude minősítéssel. Jelenleg is az ELTE hallgatójaként képzem magam tovább, vezetés és szervezés mesterszakos közgazdászként.
2021-ben egy nyári gyakorlat kapcsán kerültem kapcsolatba dr. Faragó Ágnes ügyvédnővel, akivel az első naptól kezdve gördülékenyen és hatékonyan tudtunk együttműködni, ezért legnagyobb örömömre 2022-től mint ügyvédjelöltként dolgozhatok az irodában. Benne olyan főnökre és partnerre találtam, aki nemcsak a szakmai tudásával és rendkívüli munkabírásával, de az ügyekhez és az ügyfelekhez való segítőkész, empatikus hozzáállásával is példát mutat.
Külön szerencsének tartom, hogy az ügyvédjelölti feladataimban, a peres eljárásokban megszerezhető szakmai gyakorlatban segítségemre van dr. Szegesdi Judit ügyvédnő, aki több, mint 35 éves szakmai praxisa során megszerzett rendkívül széles körű hasznos gyakorlati tudással segít nekem.
A közgazdászként elsősorban a társasági jog, a gazdasági jog és az adójog területe érdekel, szívesen segítem megszerzett tudásommal induló és már működő vállalkozások tevékenységét, élvezem a vállalkozó beállítottságú emberekkel való együttműködést. Emellett a polgári jog valamennyi más területébe is szívesen kóstolok bele, így elsősorban az öröklési és családjogba, ahol az esetek nagy részében az életük legnehezebb szakaszában segítünk az ügyfeleknek.

Az ügyvédi szakma, számomra nem egyszerűen a megélhetést jelenti, hanem a hivatásomat

melynek gyakorlása során a legfontosabb, hogy az ügyfeleim érezzék a törődést, a bizalmat.
Számunkra nincs kis és nagy probléma, tőlünk minden hozzánk forduló ügyfél ugyanazt a gondoskodást a tőlünk telhető legmagasabb szakmai színvonalon kapja.

dr. Faragó Ágnes