gazdasági jog

Gazdasági és

társasági jog

A gazdasági társaság alapvető funkciója a gazdasági vérkeringésbe való bekapcsolódás, üzletszerű, huzamos ideig tartó gazdasági tevékenység.

A gazdasági társaság üzletszerű, közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás, amelyben a tagok a nyereségből közösen részesednek és a veszteséget közösen viselik.
A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy gazdasági társaságot alapítsunk, illetve meglévő gazdasági társaságban részesedést szerezzünk. Alapvető korlát azonban, hogy csak a Ptk.-ban felsorolt gazdasági társasági formákban lehet vállalkozó tevékenységet folytatni. A Polgári Törvénykönyv által nevesített formák a következőek: közkereseti társaság (kkt.), betéti társaság (bt.), korlátolt felelősségű társaság (kft.), részvénytársaság (rt.)

A gazdasági társaságokkal kapcsolatosan az alábbi ügyek jelentkeznek leggyakrabban:

  • Társasági szerződések és annak módosításainak készítése;
  • Végelszámolási és felszámolási eljárás előkészítése;
  • Átalakulás, szétválás, kiválás eljárási formájának lebonyolítása;
  • Végrehajtási eljárás megindítása, annak során jogi képviselet ellátása;
  • Társasági jogvitával kapcsolatos peres eljárásban való jogi képviselet (taggyűlési határozat érvénytelenségének megállapítása, tag kizárása stb.);
  • Társaság képviselete polgári igény érvényesítésében elsősorban követelés behajtása iránt; fizetési meghagyás elkészítése, képviselet polgári peres eljárásban;
  • Társaságok által kötött szerződések (megbízási, vállalkozási, franchise, bérleti szerződések … stb.) véleményezése, illetve szerződések előkészítése.