Közigazgatás jog

Közigazgatási eljárásban kérelem benyújtása, képviselet ellátása, a döntés ellen bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtása és a közigazgatási perben való jogi képviselet ellátása.

  • Közigazgatási hatósági ügyekben tanácsadás, kérelem benyújtása, képviselet ellátása. (pl: vízelvezetési szolgalmi jog, hatóság általi alapítása, jegyzői birtokvédelem, gyámügy…);
  • közigazgatási határozat ellen bírósági felülvizsgálat, kereset elkészítése, perbeli képviselet ellátása;
  • speciális közigazgatási eljárásban beadványok készítése (ingatlan-nyilvántartási bejegyzési kérelem, építéshatósági ügyek,
    gyámhivatali ügyek).