Munkajog

Vállaljuk munkaszerződések szerkesztését, valamint a munkavállalók és a munkáltatók képviseletét munkaügyi jogvitákban.

Amennyiben a felek között munkaügyi jogvita merül fel, segítséget nyújtunk az ügyfél érdekeinek képviseletében, akár peren kívül, akár a bírósági perben, legyen szó akár elmaradt munkabérről, jogtalan felmondásról, vagy munkabalesetből egyéb munkavállalói magatartásból eredő kárigény érvényesítéséről.