Dr. Faragó Ágnes teljes Adatvédelmi Szabályzata letölthető PDF formátumban innen: 

Tartalomjegyzék

I. FEJEZET – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  1. A Szabályzat célja
  2. Az Adatkezelő megnevezése
  3. Adatfeldolgozók megnevezése
  4. A Szabályzat hatálya
  5. Fogalommeghatározások

II. FEJEZET – AZ ÜGYVÉDI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

6. Ügyvédi megbízáshoz kapcsolódó adatkezelés
7. Azonosításhoz kapcsolódó adatkezelés
8. Kötelező jogi képviselettel vitt ügyek nyilvántartásához kapcsolódó adatkezelés
9. Az azonosított jogi személyekről és más szervezetekről vezetett nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelés
10. Kirendeléshez kapcsolódó adatkezelés
11. Okirati ellenjegyzéshez kapcsolódó adatkezelések
12. Papíralapú okirat elektronikus okirati formába alakításával kapcsolatos adatkezelés
13. Ügyvédi letétre vonatkozó adatkezelés
14. Ügynyilvántartással kapcsolatos adatkezelés
15. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, továbbá a korlátozó intézkedések teljesítése céljából végzett adatkezelés

III. FEJEZET – AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSÁN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

16. Az érintett hozzájárulása

IV. FEJEZET – AZ EGYÉNI ÜGYVÉD ADATFELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉGE

17. Eljárás adatfeldolgozóként
18. Az adatkezelés tárgya adatfeldolgozás során
19. Az adatfeldolgozás jellege és célja
20. Adatfeldolgozói garancianyújtás
21. Az adatfeldolgozás általános szerződési feltételei ügyvédi tevékenységben

V. FEJEZET – ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

22. Adatbiztonsági intézkedések

VI. FEJEZET – ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

23. Az adatvédelmi incidens fogalma
24. Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása
25. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

VII. FEJEZET – ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ELŐZETES KONZULTÁCIÓ

26. Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció

VIII. FEJEZET – AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

27. Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése, feladatai

IX. FEJEZET – ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK

28. Adatvédelmi nyilvántartások a Rendelet alapján

X. FEJEZET – AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

29. Tájékoztatás az érintett jogairól

XI. FEJEZET – MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

30. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
31. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok
32. A munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzésére és jogkövetkezményeire vonatkozó szabályok

XII. FEJEZET – ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33. A Szabályzat megállapítása és módosítása
34. Intézkedések a szabályzat megismertetése
35. MELLÉKLETEK