Szakterületek

Ilyen típusú ügyekkel fordulhat hozzánk

közigazgatás jog

Közigazgatás jog

Közigazgatási eljárásban kérelem benyújtása, képviselet ellátása, a döntés ellen bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtása és a közigazgatási perben való jogi képviselet ellátása.

öröklési jog

Öröklési jog - Hagyatéki jog

Sajnos nem szerencsés amikor a családban, vagy a baráti társaságban bekövetkezett haláleset miatt van szükségünk jogi segítségre, talán ez az az élethelyzet, amikor az ember a legkiszolgáltatottabb érzelmi állapotban szorul megfelelő támogatásra, segítségre.

gazdasági jog

Gazdasági és társasági jog

A gazdasági társaság üzletszerű, közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás, amelyben a tagok a nyereségből közösen részesednek és a veszteséget közösen viselik.

családjogi ügyek

Családjogi ügyek

Fontos jogterület, sajnos a válások nagy száma miatt magas ügyfélkörrel járó feladatok ellátását végezzük, így igen nagy gyakorlatunk van a különböző családjogi ügyek intézésében a perbeli képviselet ellátásában.

ingatlan ügyek

Ingatlanjog, adásvétel

Az ügyek intézése kiterjed a szerződések elkészítésén túl a folyamat lezárásaként, a földhivatali eljárások bonyolítására is.

polgárjog

Polgárjog

A polgári jog területének számtalan kihívásával, bonyolult és egyszerű esetével találkozunk a mindennapi munkánk során, sajnos olyan rendkívüli helyzetekkel, ügyekkel is, melyek a felek megegyezése nélkül a bírói út igénybevételével sem orvosolható.

munkajog

Munkajog

Amennyiben a felek között munkaügyi jogvita merül fel, segítséget nyújtunk az ügyfél érdekeinek képviseletében, akár peren kívül, akár a bírósági perben, legyen szó akár elmaradt munkabérről, jogtalan felmondásról vagy munkabalesetből egyéb munkavállalói magatartásból eredő kárigény érvényesítéséről.

Tudjon meg többet!

Kérjük, hogy kattintson arra a szakterületre, amely leginkább érdekli, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot.