Családjogi ügyek

Emberi, családi szempontoknak, a közös gyermekeknek mindenek felett álló érdeke van, melyet megállapodás hiányában a szülőknek sajnos érzelmileg rendkívül nehéz megfelelően érvényesíteni.

Fontos jogterület, sajnos a válások nagy száma miatt magas ügyfélkörrel járó feladatok ellátását végezzük, így igen nagy gyakorlatunk van a különböző családjogi ügyek intézésében a perbeli képviselet ellátásában.
Rendkívül gyakoriak az élettársi kapcsolatok, annak megszűnése esetén – a régi szóhasználattal élve – gyermekelhelyezési és élettársi vagyonközösséget megszüntető igények elszámolása, peres eljárások.

Családjogi ügyekben természetesen nem csak a hatályos jogszabályok számítanak. Emberi, családi szempontoknak, a közös gyermekeknek mindenek felett álló érdeke van, melyet megállapodás hiányában a szülőknek sajnos érzelmileg rendkívül nehéz megfelelően érvényesíteni.

Munkánk során nagyon sok élethelyzettel találkozunk, ahol sokszor a megértés, a beszélgetés jelenti az ügyfélnek a legnagyobb megnyugvást. Szerencsére a tapasztalatunk az, hogy egyre nagyobb arányt képviselnek azok a vagyonjogi szerződések, melyeket a felek a házasság megkötése előtt, annak fennállása alatt, vagy az élettársi viszony közben kötnek, melyet magunk is szorgalmazunk hiszen lényegesen megkönnyíti az életközösség megszakadása esetén a felek által érzelmileg amúgy is terhelt helyzetben történtő elszámolást.

Leggyakrabban előforduló ügyeink:

 • Házassági bontóper;
 • Gyermek tartásdíj megállapítása, megváltoztatása;
 • Apaság megállapítása peres és nemperes eljárásban
 • Szülői felügyelet gyakorlása
 • Házastársi és élettársi közös tulajdon megosztása;
 • Házassági-élettársi vagyonjogi szerződés elkészítése, annak hatósági nyilvántartásba vétele
 • Házastársi vagyonközösség és járulékai vonatkozásában egyezség
  megkötése;
 • Szülői felügyelet, tartásdíj mértéke tekintetében egyezség megváltoztatása iránt indított per
 • Kapcsolattartás végrehajtása iránti nemperes eljárás
 • Kapcsolattartás újraszabályozása